Drukuj

 

WSZYSTKICH NASZYCH KLIENTÓW I PARTNERÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZACHĘCAMY DO ODWIEDZANIA ZAKŁADKI -AKTUALNOŚCI

 

RODZICU PAMIĘTAJ!!!

Jeśli zauważysz u swojego dziecka niepokojące zachowania, objawy wskazujące na zamiary/ myśli samobójcze, samookaleczanie się, depresję, wówczas pomoc psychologiczna w naszej placówce jest udzielana w trybie pilnym, poza kolejnością zgłoszeń.

Kontakt pod numerami telefonu:

13 461 12 91

729 807 536

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Informujemy, że pracujemy stacjonarnie, jednak w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju sposób załatwienia wszelkich spraw w PPP należy ustalać telefonicznie:

 • Kontakt: 13 461 12-91 lub 729 807 536

Wszelkie dokumenty należy dostarczać pocztą tradycyjną, mailową.

Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Pionierska 10

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druki dokumentów należy pobierać drogą elektroniczną: www.ppp.ustrzyki-dolne.pl, zakładka: druki do pobrania.

 • konsultacje prowadzone są stacjonarnie, telefonicznie, mailowo,
 • terapia i jej formy ustalane są przez prowadzącego w uzgodnieniu z rodzicem, pełnoletnim uczniem,
 • działalność diagnostyczna prowadzona jest w bezpośrednim kontakcie  z dzieckiem,
 • działalność orzecznicza prowadzona jest zgodnie z wpływającymi wnioskami.

Zasady obowiązujące podczas wizyty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Ustrzykach Dolnych w związku z COVID – 19:

 1. W poradni przyjmowane są wyłącznie dzieci i młodzież bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Dziecko powinno zgłosić się na wizytę z jednym rodzicem, który nie wykazuje objawów infekcji.
 3. Główne drzwi budynku nadal są zamknięte. Pracownik poradni wychodzi po każdą umówioną osobę.
 4. Dziecko umówione na diagnozę/terapię oraz jego rodzic/opiekun prawny mają obowiązek posiadać własne maseczki. Dziecko na diagnozę musi mieć własne przybory do pisania (dwa długopisy i ołówek, ew. kredki), chusteczki higieniczne
  i wodę do picia.
 5. Przed wejściem do gabinetu rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia lub zdezynfekowania rąk.
 6. Dziecko umówione na wizytę w poradni pozostaje w gabinecie ze specjalistą. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności opiekuna. W takich sytuacjach należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości.
 7. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dezynfekuje biurko, klawiaturę, pomoce diagnostyczne, itp.
 8. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzone są w formie uzgodnionej z rodzicem przez diagnostę (stacjonarnej, telefonicznej lub on-line).
 9. Po wejściu do poradni pracownik rejestruje dane rodzica i dziecka w „Wykazie osób przebywających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych.”

 

Godziny dyżurów telefonicznych specjalistów Poradni dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli, rodziców i uczniów. Tel. 13 461 12-91, 729 807 536

 

I. Długa dyrektor – codziennie od 8-10

U. Prystasz – logopeda: wtorek 13-14, czwartek 8-9

M. Kądziołka – pedagog: poniedziałek 12-13, piątek 12-13

A. Wdowiak – psycholog: czwartek 12-13, piątek 11-12

M. Kardasz – psycholog: poniedziałek 10-11, wtorek 9-10, piątek 8-9

K. Midzio-Józefaciuk – psycholog: środa 11-12, piątek 8-9

 

 

Do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Poradni służą adresy:

 

1.I. Długa - dyrektor PPP Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. A. Wdowiak – psycholog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. M. Kądziołka – pedagog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. K. Midzio-Józefaciuk – psycholog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. M. Kardasz – psycholog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. U. Prystasz – logopeda Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Prosimy o wejście w zakładkę

-Procedury Koronawirus- znajdującą sie po lewej stronie w celu zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

INFORMACJA

 
 
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych jest placówką oświatową, ogólnodostępną. Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedę, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy.

 

Zajmujemy się:

 • Udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
 • Terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • Pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
 • Pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

 

Realizujemy swoje zadania poprzez:

 • Diagnozę
 • Terapię
 • Konsultacje i doradztwo
 • Działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną
 • Interwencję w środowisku ucznia
 • Działalność informacyjną

 

Przy naszej poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo.
 • Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

Zadania realizujemy w siedzibie Poradni oraz w placówkach oświatowych powiatu bieszczadzkiego.
Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji.

Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne, nie wymaga skierowania i jest bezpłatne.

Godziny pracy Poradni:
poniedziałek- piątek 7.30- 15.30

FreshJoomlaTemplates.com
Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak