Drukuj

 

DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE
I WYCHOWAWCY!!

 

W związku z wojną w Ukrainie oraz związaną z tym sytuacją
w naszym przygranicznym powiecie, organizujemy dla Was
pomoc psychologiczno-pedagogiczną w postaci indywidualnych konsultacji.

Zaistniała sytuacja wymaga od nas wszelkiej roztropności
i odpowiedzialności w działaniu, aby zapewnić Wam pomoc
i bezpieczeństwo.

 

Dyżury będą pełnić pracownicy Poradni
w siedzibie placówki przy ul. Pionierskiej 10
od poniedziałku do piątku.

 Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerami:

13 461 12 91

729 807 536

 

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie w Ukrainie?

Każdy z nas przeżywa obecną sytuację na swój sposób. Są wśród nas osoby, które próbują na bieżąco konfrontować się z własnymi emocjami, tj.: z lękiem, strachem, złością, czy gniewem,
a jednocześnie podejmują się konstruktywnych działań, tj.: udzielanie wsparcia rzeczowego, informacyjnego, ale również i emocjonalnego Ukraińcom. Nie możemy jednak zapominać, że wśród nas dorosłych znajdą się również osoby, które będą starały się wypierać fakt konfliktu zbrojnego lub pomniejszać jego znaczenie, głównie po to, by chronić samych siebie przed skonfrontowaniem się z trudnymi emocjami, czy przeżyciami. Takie osoby będą starały się unikać rozmów o bieżącej sytuacji w Ukrainie. Unikanie tematu nie spowoduje jednak, że problem zniknie, przestanie istnieć.   Skonfrontowanie się z własnymi przekonaniami i emocjami jest konieczne. Ułatwi to nam – rodzicom i nauczycielom sprostanie wyzwaniu, jakie nas czeka – rozmowie z naszymi dziećmi.

Czytaj więcej...

 

 

RODZICU PAMIĘTAJ!!!

Jeśli zauważysz u swojego dziecka niepokojące zachowania, objawy wskazujące na zamiary/ myśli samobójcze, samookaleczanie się, depresję, wówczas pomoc psychologiczna w naszej placówce jest udzielana w trybie pilnym, poza kolejnością zgłoszeń.

Kontakt pod numerami telefonu:

13 461 12 91

729 807 536

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Informujemy, że pracujemy stacjonarnie, jednak w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną w kraju sposób załatwienia wszelkich spraw w PPP należy ustalać telefonicznie:

 • Kontakt: 13 461 12-91 lub 729 807 536

Wszelkie dokumenty należy dostarczać pocztą tradycyjną, mailową.

Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Pionierska 10

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Druki dokumentów należy pobierać drogą elektroniczną: www.ppp.ustrzyki-dolne.pl, zakładka: druki do pobrania.

 • konsultacje prowadzone są stacjonarnie, telefonicznie, mailowo,
 • terapia i jej formy ustalane są przez prowadzącego w uzgodnieniu z rodzicem, pełnoletnim uczniem,
 • działalność diagnostyczna prowadzona jest w bezpośrednim kontakcie  z dzieckiem,
 • działalność orzecznicza prowadzona jest zgodnie z wpływającymi wnioskami.

Zasady obowiązujące podczas wizyty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Ustrzykach Dolnych w związku z COVID – 19:

 1. W poradni przyjmowane są wyłącznie dzieci i młodzież bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Dziecko powinno zgłosić się na wizytę z jednym rodzicem, który nie wykazuje objawów infekcji.
 3. Główne drzwi budynku nadal są zamknięte. Pracownik poradni wychodzi po każdą umówioną osobę.
 4. Dziecko umówione na diagnozę/terapię oraz jego rodzic/opiekun prawny mają obowiązek posiadać własne maseczki. Dziecko na diagnozę musi mieć własne przybory do pisania (dwa długopisy i ołówek, ew. kredki), chusteczki higieniczne
  i wodę do picia.
 5. Przed wejściem do gabinetu rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia lub zdezynfekowania rąk.
 6. Dziecko umówione na wizytę w poradni pozostaje w gabinecie ze specjalistą. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności opiekuna. W takich sytuacjach należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości.
 7. Pracownik przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu dezynfekuje biurko, klawiaturę, pomoce diagnostyczne, itp.
 8. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami prowadzone są w formie uzgodnionej z rodzicem przez diagnostę (stacjonarnej, telefonicznej lub on-line).
 9. Po wejściu do poradni pracownik rejestruje dane rodzica i dziecka w „Wykazie osób przebywających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych.”

 

 Prosimy o wejście w zakładkę

-Procedury Koronawirus- znajdującą sie po lewej stronie w celu zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

INFORMACJA

 
 
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych jest placówką oświatową, ogólnodostępną. Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedę, którzy stale doskonalą swój warsztat pracy.

 

Zajmujemy się:

 • Udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
 • Terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • Pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
 • Pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • Wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

 

Realizujemy swoje zadania poprzez:

 • Diagnozę
 • Terapię
 • Konsultacje i doradztwo
 • Działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną
 • Interwencję w środowisku ucznia
 • Działalność informacyjną

 

Przy naszej poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci upośledzonych umysłowo.
 • Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

 

Zadania realizujemy w siedzibie Poradni oraz w placówkach oświatowych powiatu bieszczadzkiego.
Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji.

Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne, nie wymaga skierowania i jest bezpłatne.

Godziny pracy Poradni:
poniedziałek- piątek 7.30- 15.30

FreshJoomlaTemplates.com
Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak