Oferta na rok szkolny 2021/2022

Drukuj

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych
na rok szkolny 2021/2022

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych oferuje wsparcie zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa określanych przez MEiN na obecny rok szkolny, priorytetami Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz w oparciu o zdiagnozowane/ zgłaszane potrzeby szkół i placówek z terenu Powiatu Bieszczadzkiego.

 

1. Dla dzieci i młodzieży:

 

 • prowadzenie rozmów (wspierających, terapeutycznych) bezpośrednio i przy wykorzystaniu urządzeń do komunikacji zdalnej na temat:
  • dbania o swoje zdrowie oraz komfort psychiczny,
  • umiejętnego planowania i organizowania swojej nauki w domu,
  • sposobów radzenia sobie z negatywnym napięciem emocjonalnym związanym
   z obecną sytuacją epidemiologiczną,
  • nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacji konieczności izolacji społecznej, w tym zaspokajania potrzeby kontaktów rówieśniczych oraz potrzeby własnej przestrzeni,
  • sposobów produktywnego spędzania czasu wolnego w domu oraz rozwijania swoich zainteresowań;
 • prowadzenie zajęć warsztatowych o charakterze profilaktycznym
  i psychoedukacyjnym, m.in.:
  • Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami i stresem związanym z powrotem do szkoły;
  • Bezpieczne funkcjonowanie w cyberprzestrzeni;
  • Nabywanie kompetencji interpersonalnych, w tym postaw asertywnych, potrzebnych do nawiązywania i utrzymywania prawidłowych relacji z rówieśnikami;
  • Uzależnienia behawioralne.

2. Dla rodziców i opiekunów:

 

 • udzielanie porad i konsultacji bezpośrednio i przy wykorzystaniu urządzeń do komunikacji zdalnej dotyczących:
  • trudności edukacyjno-wychowawczych,
  • sposobów wspierania dziecka/nastolatka podczas nauki, np.: pomoc w zaplanowaniu dnia, motywowanie do nauki, monitorowanie postępów itp.,
  • rozwijania prawidłowych relacji i konstruktywnej komunikacji w rodzinie,
  • prowadzenia z dzieckiem rozmów na temat konieczności pozostania w domu oraz dbania o zdrowie swoje i innych,
  • funkcjonowania emocjonalnego w czasie ograniczeń, niepewności i zamknięcia związanych z panującą pandemią – możliwe sposoby wsparcia dziecka/nastolatka;
 • wstępną diagnozę problemu: wywiady, analiza dostarczonej dokumentacji, konsultacje z logopedą, pedagogiem, psychologiem.

3. Dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych:

 

 • udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie:
  • dostosowania wymagań edukacyjnych oraz organizowania pracy uczniów, również w sytuacji konieczności powrotu do nauczania zdalnego,
  • sposobów wsparcia ucznia w sytuacji pojawienia się u niego trudności emocjonalno-społecznych lub/i motywacyjnych,
  • wspierania uczniów i ich rodzin w sytuacji ewentualnego wykluczenia cyfrowego,
  • wydawania opinii i orzeczeń dla uczniów;
 • w zależności od potrzeb szkół i placówek oferujemy przygotowanie prelekcji, zajęć warsztatowych, pogadanek dostosowanych do zgłaszanego problemu.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 729 807 536.

Możliwy jest również bezpośredni kontakt z naszymi specjalistami drogą mailową:

1.I. Długa - dyrektor PPP Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. A. Wdowiak – psycholog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. M. Kądziołka – pedagog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. K. Midzio-Józefaciuk – psycholog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. M. Kardasz – psycholog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. U. Prystasz – logopeda Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak