Informacja

Drukuj

I N F O R M A C J A

Trwają zapisy dzieci i młodzieży na indywidualną terapię:

  • psychologiczną,

  • pedagogiczną,

  • logopedyczną,

  • terapię metodą Biofeedback.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o dostarczenie planu zajęć szkolnych dziecka oraz wypełnienie pisemnego zgłoszenia (druk dostępny na stronie http://www.ppp.ustrzyki-dolne.pl/drukidopobrania lub w sekretariacie poradni).

 

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak