Informacja

Drukuj

I N F O R M A C J A

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych informuje, iż od 1 września 2016 roku będzie diagnozować i wydawać orzeczenia dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszacych, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zgodnie 
z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz.1072).

  

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak