OFERTA

Drukuj

Prelekcje dla nauczycieli i rodziców:

1.  Profilaktyka zaburzeń mowy, wspomaganie rozwoju mowy dziecka w   wieku przedszkolnym. *      **

2. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży. *

3.    Budowanie więzi emocjonalnej z nastolatkiem w okresie dorastania. *

4.    Konflikty rówieśnicze. *

5.    Współczesne problemy cywilizacyjne dzieci i młodzieży (przemoc w sieci, alkohol, narkotyki, dopalacze). *

6.    Trudności adaptacyjne dzieci w wieku przedszkolnym - rola rodzica, wychowawcy, nauczyciela. *

7.    Zaburzenia emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym. *

8.    Diagnoza specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu. Doradztwo merytoryczne, (dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia, formy, metody pracy z uczniem). *      **

9.   Dziecko ze SPE w szkole ogólnodostepnej.*      **

10. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodziezy - norma i patologia.*      **

11.Cyberprzemoc - zagrożenia płynace z Internetu. *      **

12.Stosowanie wzmocnień i kar pozytywnych, negatywnych w procesie wychowawczym. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci. *      **

13. Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej. **    *

 

Zajęcia warsztatowe/ prelekcje dla dzieci i młodzieży:

1.    Agresja i przemoc w relacjach rówieśniczych. **

2.    Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – poszerzanie wiedzy o mechanizmach uzależnień, kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji - ćwiczenia asertywnych zachowań. *

3.    Uzależnienie od komputera i Internetu jako uzależnienia behawioralne. *

4.  Cyberprzemoc - charakterystyka zjawiska cyberprzemocy, problemy związane z prywatnościa w Internecie, niebezpiecznymi kontaktami, co zrobić żeby nie zostac ofiarą cyberprzemocy oraz jak reagować wobec sprawcy.*

5. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy i narkotyków - dostarczenie podstawowej wiedzy o mechanizmach uzależnień, kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji zwiazanych z zazywaniem alkoholu i srodków odurzajacych oraz kształtowanie umiejętności umożliwiających obronę własnych praw - ćwiczenia asertywnych zachowań.*

6. Czym się kierować przy wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu? – zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów gimnazjum.

Inne formy pomocy w zakresie współpracy ze szkołami z terenu gminy i powiatu.

1.    Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych. **

2.    Badania przesiewowe mowy i słuchu. Wsparcie merytoryczne z zakresu zaburzeń mowy oraz uszkodzeń słuchu. *

3.    Badania przesiewowe możliwości intelektualnych, deficytów rozwojowych w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.*

4.    Doradztwo merytoryczne dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą niewidzącą lub niedowidzącą. **

*   forma realizowana na terenie szkoły/przedszkola.

** forma realizowana na terenie P P - P w Ustrzykach Dolnych.

W A Ż N E

Terminy powyższych zakresów tematycznych należy ustalać z dyrektorem poradni (minimum 14 dni przed planowanymi zajęciami, prelekcjami).

 

 

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak