XII Kampania Profilaktyczna

Drukuj

Celem kampanii było uświadomienie młodzieży negatywnych skutków zażywania  dopalaczy, zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania wiedzy i promocji zdrowego trybu życia wolnego od używek, w tym przede wszystkim od dopalaczy, dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania wolnego czasu, uczenie młodzieży zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich.

Organizatorami XII Powiatowej Kampanii Profilaktycznej były następujące instytucje: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych, PCK Oddział Rejonowy
w Ustrzykach Dolnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych, Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych.

Kampania Profilaktyczna przebiegała w dwóch etapach.

18.11.2015r. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięli udział w konkursie dotyczącym nagrania i prezentacji filmu „Dopalacze kradną życie”. Komisja konkursowa nagrodziła następujące szkoły:

I miejsce Gimnazjum w Ropience,

II miejsce Gimnazjum w Wojtkówce,

III miejsce Gimnazjum Nr 2 w Ustrzykach Dolnych,

III miejsce Gimnazjum Nr 5 w Ustrzykach Dolnych.

01.12.2015r. w Ustrzyckim Domu Kultury odbyły się małe formy teatralne, których motywem przewodnim również był temat „Dopalacze kradną życie”. Ocenie podlegały: urok stylu danego przedstawienia, budowa i jakość wykorzystanych środków wyrazu, sposób wykonania i interpretacji, siła oddziaływania na widza poprzez wrażenia słuchowe i wizualne (tło muzyczne, efekty brzmieniowe, rekwizyty, kostiumy), klimat i koloryt dzieła, poprawność językowa, dynamizm, energia i zaangażowanie na scenie młodych aktorów, wyrażanie treści symbolicznych.

Komisja konkursowa nagrodziła następujące szkoły:

I miejsce Gimnazjum w Wojtkówce,

II miejsce Gimnazjum Nr1 w Ustrzykach Dolnych,

III miejsce Gimnazjum Nr 5 w Ustrzykach Dolnych.

Pozostałe szkoły występujące w XII Powiatowej Kampanii Profilaktycznej: Gimnazjum Nr 2 w Ustrzykach Dolnych, Gimnazjum w Bóbrce, Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych
w Ustrzykach Dolnych, Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych, Liceum Ogólnokształcące w Lesku.

      Należy podkreślić, iż poziom prezentowanych form artystycznych był bardzo wysoki, wszystkie szkoły mocno zaangażowały się w swoje artystyczne prezentacje. Pozytywnym efektem takich oddziaływań profilaktycznych jest to, że poprzez zabawę młodzież potrafi promować zdrowy styl życia oraz ma świadomość szkodliwości działania na organizm środków odurzających.

Nagrody oraz upominki rzeczowe dla uczestników kampanii zostały ufundowane przez: Urząd Gminy Solina, Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych, PCK oddział rejonowy w Ustrzykach Dolnych, Kryta Pływalnia „Delfin”, Ustrzycki Dom Kultury, Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Organizatorzy XII Powiatowej Kampanii Profilaktycznej dziękują uczniom, nauczycielom, opiekunom za zaangażowanie, współpracę oraz włożony trud pracy w swoje prezentacje artystyczne. Dziękujemy również instytucjom, które ufundowały nagrody i upominki rzeczowe dla uczestników konkursu. Mamy nadzieję na dalszą współpracę w tego typu działaniach profilaktycznych.

                                                                                  Z poważaniem

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ustrzykach Dolnych,

PCK Oddział Rejonowy w Ustrzykach Dolnych,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wUstrzykach Dolnych, Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych.

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak