Uzależnienie dzieci od Internetu – nowy problem społeczny

Obecnie Internet dla większości młodych ludzi stanowi naturalną przestrzeń służącą do komunikacji, ekspresji siebie, rozrywki, a także uzyskiwania informacji. Jednak korzystanie z jego zasobów wiąże się licznymi zagrożeniami dla młodych internautów takich jak m.in. cyberprzemoc, kontakt z niebezpiecznymi treściami, naruszanie zasad prywatności (szczególnie w przypadku korzystania z serwisów społecznościowych) i stosunkowe nowe zjawisko nadużywania Internetu.

Czytaj więcej...

Dzieci w świecie gier komputerowych

 

Kiedy gry mogą szkodzić?

Nieodpowiednie i bezrefleksyjne korzystanie z komputera i gier może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka, a także ograniczać jego rozwój społeczny, poznawczy czy emocjonalny, szczególnie jeśli stanowi główną formę spędzania czasu wolnego.

Czytaj więcej...

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI U DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1. Poświęcaj dziecku więcej czasu na rozmowę, wysłuchaj dziecko, a nie tylko wydawaj polecenia.

2. Zaspakajaj potrzeby dziecka, np. daj dziecku szansę odniesienia sukcesu, pomagaj w organizowaniu czasu wolnego.

3. Ogranicz czas spędzony przed telewizorem i komputerem, wspólnie dobieraj programy, które dziecko może oglądać, jeżeli to możliwe to wybieraj programy takie, które coś dziecku dadzą; po programie porozmawiaj z dzieckiem na ten temat.

4. Ucz (np. poprzez modelowanie - czyli własny przykład), w jaki sposób można sobie radzić z przykrymi emocjami, jak je wyrażać i rozładowywać, po to, aby nie uległy stłumieniu i wyparciu z obawy przed odrzuceniem, krytyką czy karą.

5. Unikaj własnych reakcji o charakterze agresywnym np. krzyków, złośliwych uwag. Obserwacja zachowania rodzica (osoby znaczącej) skuteczniej wpływa na umiejętności społeczne dzieci niż jego tłumaczenie.

Czytaj więcej...

O dysleksji - słów kilka

 

Termin DYSLEKSJA ROZWOJOWA oznacza specyficzne trudności w nauce czytania i pisania u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, u których współwystępują zaburzenia funkcji poznawczych, percepcyjno-motorycznych, zaangażowanych w procesy nabywania tych umiejętności.

Określenie „specyficzne trudności” wskazuje na wąski i ograniczony zakres zaburzeń i dotyczy dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym. Termin "dysleksja rozwojowa" wskazuje na fakt wczesnych uwarunkowań tych trudności trwających od urodzenia, a nie nabytych w późniejszym okresie życia (Marta Bogdanowicz, Integracja percepcyjno-motoryczna. Metody diagnozy i terapii, 1990).

Czytaj więcej...

O indywidualnej terapii pedagogicznej

 

Dziecko z trudnościami w uczeniu się stanowi trudny problem pedagogiczny nie tylko w polskim systemie oświatowym. Dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnymi, z parcjalnymi zaburzeniami w rozwoju oraz z problemami natury emocjonalno-motywacyjnej stanowiącymi konsekwencję doznawania permanentnych niepowodzeń szkolnych, wymagają specjalistycznej pomocy. Najskuteczniejszą z nich jest terapia pedagogiczna, której celem jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach szkolnych uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych skutków, a także przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec nauki szkolnej. Bardzo ważne jest także codzienne wsparcie ze strony najbliższych. Skuteczność pomocy dzieciom z problemami w uczeniu się zależy w dużym stopniu od tego, na ile one same oraz ich rodzina będą w stanie zrozumieć, na czym te trudności polegają i jak można sobie z nimi radzić.

Czytaj więcej...

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak