O rozwoju mowy...

Drukuj
Kategoria: Dział logopedy

 

Rozwój u małego dziecka przebiega wyraźnie zaznaczonymi etapami. Sześciomiesięczne dziecko powinno gaworzyć, (produkować dźwięki mowy, nie układające się w sensowną wypowiedź). Mając 12 miesięcy, dziecko powinno wypowiadać kilka znaczących słów, a w wieku 24 miesięcy powinno wypowiedzieć proste dwuczłonowe zdanie. Mając cztery lata powinno umieć opowiedzieć bajkę. Nie zawsze to jest zgodne z rzeczywistością. Przyczyn opóźnionego rozwojumowy jest wiele.

Gabinet logopedyczny w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej oferuje:

 1. Kompleksową diagnozę i terapię wad wymowy u dzieci:
  • seplenienie
  • rotacyzm (zaburzenie wymowy głoski "r")
  • mowa bezdźwięczna(zamiana głoski "b" na "p","g" na "k","z" na "s","ż" na "sz")
  • jąkanie wczesnodziecięce
  • opóźniony rozwój mowy
  • praca z dziećmi z problemami szkolnymi
 2. Dignozę i terapię młodzieży:
  • jąkanie
  • rotacyzm

Logopeda posiada nowoczesny sprzęt

 • wspomagający terapię rotacyzmu (tzw. wibrator logopedyczny, który wprawia w drganie czubek języka i koryguje wymowę głoski r)
 • wspomagający terapię jąkania(mini echo)
 • programy komputerowe
 • wspomagające korekcję rotacyzmu i seplenienia

Reedukacja logopedyczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 • usługi są bezpłatne i dobrowolne,
 • nie jest wymagane skierowanie od lekarza,
 • konieczność zgłaszania się z dziećmi rodziców lub prawnych opiekunów,
 • placówka oświatowa, obowiązuje rejonizacja,
 • termin przyjęcia należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie
Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak