„Cała Polska czyta dzieciom”

„Cała Polska czyta dzieciom”.

Czytanie dziecku wspomaga rozwój jego mowy.

“Kochajcie książkę bo ona ułatwi wam życie,

jak przyjaciel pomoże zorientować się w pstrej

i burzliwej plątaninie myśli uczuć, zdarzeń”.

Janusz Korczak

Czytaj więcej...

ROZWÓJ MOWY I REAKCJI SŁUCHOWYCH U DZIECKA

 

Rodzice!

Dla niemowlęcia i małego dziecka słuch jest jedną z ważniejszych dróg poznawania świata i warunkiem koniecznym do rozwoju mowy. Wczesne wykrycie nieprawidłowości umożliwia skuteczne zapobieganie trwałym następstwom wady słuchu.

Rodzice!

Jako pierwsi możecie sami śledzić rozwój swojego dziecka w warunkach domowych podczas codziennej zabawy. Do tego celu może Wam też posłużyć test rozwoju reakcji słuchowych i mowy

Od 1 do 3 miesięcy.

Czytaj więcej...

12 PRZYKAZAŃ LOGOPEDYCZNYCH dla rodziców

 

12 PRZYKAZAŃ LOGOPEDYCZNYCH dla rodziców

(wg prof. Leona Kaczmarka)

 

1. Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe.

2. Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka trzeba mówić wolno, dokładnie i wyraźnie, trzeba zaniechać sztucznego spieszczania i używania tzw. języka dziecięcego.

Czytaj więcej...

O rozwoju mowy...

 

Rozwój u małego dziecka przebiega wyraźnie zaznaczonymi etapami. Sześciomiesięczne dziecko powinno gaworzyć, (produkować dźwięki mowy, nie układające się w sensowną wypowiedź). Mając 12 miesięcy, dziecko powinno wypowiadać kilka znaczących słów, a w wieku 24 miesięcy powinno wypowiedzieć proste dwuczłonowe zdanie. Mając cztery lata powinno umieć opowiedzieć bajkę. Nie zawsze to jest zgodne z rzeczywistością. Przyczyn opóźnionego rozwojumowy jest wiele.

Czytaj więcej...

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak