Artykuły

XIII Kampania Profilaktyczna

Drukuj
Kategoria: Informacje
Utworzono: środa, 07, grudzień 2016 Marta Kądziołka

SPRAWOZDANIE

W dniu 01.12.2016r. odbyła się XIII Powiatowa Kampania Profilaktyczna adresowana dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bieszczadzkiego. W tym roku kampania poświęcona była tematowi: „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne”.

Celem kampanii było uświadomienie młodzieży, że do wyjątkowych zagrożeń cywilizacyjnych można z całą pewnością zaliczyć szerzące się uzależnienia, np. narkomanię, alkoholizm, nikotynizm, a także uzależnienie od Internetu i telewizji.

Organizatorami XIII Powiatowej Kampanii Profilaktycznej były następujące instytucje: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych, PCK Oddział Rejonowy w Ustrzykach Dolnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych oraz Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych.

W tym roku Kampania Profilaktyczna przebiegała jednoetapowo w formie przeglądu, wszystkie szkoły, które wzięły udział w Kampanii Profilaktycznej zostały wyróżnione i nagrodzone.

 

01.12.2016r. w Ustrzyckim Domu Kultury odbyły się małe formy teatralne oraz projekcje krótkich filmów, których motywem przewodnim był temat: „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne”. Uczestnicy starali się przekazać jak m.in. alkoholizm wywołuje w człowieku agresję i skłania go do stosowania przemocy. Podobnie dzieje się w przypadku narkomanii, która jest przyczyną konfliktów społecznych, porzucenia szkoły czy pracy, wkroczenia na drogę przestępczą. Wyjątkowo niebezpiecznym nałogiem jest pochłaniające mnóstwo czasu korzystanie z telewizora lub komputera. Rezultatem tych uzależnień, które już teraz dotykają mnóstwo ofiar, może być odosobnienie społeczne, wtórny analfabetyzm, poczucie odrealnienia, brak innej aktywności, stosowanie w sytuacjach codziennych zachowań podpatrzonych na ekranie, a także różnego typu zaburzenia psychiczne. Uczniowie zwrócili również uwagę na zdrowy tryb życia oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

 

Szkoły występujące w XIII Powiatowej Kampanii Profilaktycznej: Gimnazjum w Wojtkówce, Gimnazjum Nr 2 w Ustrzykach Dolnych, Gimnazjum w Ropience, Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych, Gimnazjum w Lutowiskach, Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych, Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych.

      Nagrody oraz upominki rzeczowe dla uczestników kampanii zostały ufundowane przez: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych oraz PCK oddział rejonowy w Ustrzykach Dolnych.

 

Organizatorzy XIII Powiatowej Kampanii Profilaktycznej dziękują uczniom, nauczycielom, opiekunom za zaangażowanie, współpracę oraz włożony trud pracy w swoje prezentacje artystyczne. Dziękujemy również instytucjom, które ufundowały nagrody i upominki rzeczowe dla uczestników przeglądu.

 

                                                                                  Z poważaniem

Poradnia          Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych, PCK Oddział Rejonowy w Ustrzykach Dolnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych, Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych.

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak