OFERTA

Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej w roku szkolnym 2016/2017 dla przedszkoli/ szkół z terenu działania P P – P w Ustrzykach Dolnych

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA

 

I N F O R M A C J A

 

Trwają zapisy dzieci i młodzieży na indywidualną terapię:

 

  • psychologiczną,

  • pedagogiczną,

  • logopedyczną,

     

  • terapię metodą Biofeedback.

Czytaj więcej...

Gotowość Szkolna

 

Gotowość szkolna

Na przestrzeni lat rozumienie terminu "gotowość (dojrzałość) szkolna" zmieniało się. Liczne badania i obserwacje doprowadziły specjalistów do wniosku, że pomyślny start dziecka w szkole zależy od jego dojrzałości w ujęciu całościowym, we wszystkich aspektach rozwoju.

Najogólniej można powiedzieć, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i umysłowego, który umożliwi sprostanie obowiązkom szkolnym.

Czytaj więcej...

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak