Informacja

I N F O R M A C J A

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych informuje, iż od 1 września 2016 roku będzie diagnozować i wydawać orzeczenia dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszacych, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zgodnie 
z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz.1072).

  

Informacja

I N F O R M A C J A

Trwają zapisy dzieci i młodzieży na indywidualną terapię:

  • psychologiczną,

  • pedagogiczną,

  • logopedyczną,

  • terapię metodą Biofeedback.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o dostarczenie planu zajęć szkolnych dziecka oraz wypełnienie pisemnego zgłoszenia (druk dostępny na stronie http://www.ppp.ustrzyki-dolne.pl/drukidopobrania lub w sekretariacie poradni).

 

XIV Powiatowa Kampania Profilaktyczna

SPRAWOZDANIE

W dniu 04.12.2017r. u Ustrzyckim Domu Kultury odbyła się XIV Powiatowa Kampania Profilaktyczna adresowana dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bieszczadzkiego. W tym roku Kampania poświęcona była tematowi: „Razem przeciw HIV/AIDS, narkotykom, dopalaczom”.

Celem kampanii było uświadomienie młodzieży jak żyć, żeby uchronić się przed niebezpieczeństwem zakażenia wirusem HIV, a także o skutkach zażywania narkotyków, dopalaczy.


Podobnie jak w poprzednich latach, także w tym roku Kampania Profilaktyczna przebiegała jednoetapowo w formie przeglądu małych form teatralnych oraz krótkich filmów, wszystkie szkoły, które wzięły udział w Kampanii Profilaktycznej zostały wyróżnione i nagrodzone.

 

Organizatorami XIV Powiatowej Kampanii Profilaktycznej były następujące instytucje: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych, PCK Oddział Rejonowy w Ustrzykach Dolnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych oraz Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych.

 Szkoły występujące w XIV Powiatowej Kampanii Profilaktycznej: Szkoła Podstawowa z Lutowisk, Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych, Szkoła Podstawowa z Wojtkowej, Szkoła Podstawowa z Ropienki, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Szkoła Podstawowa z Ustjanowej oraz Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Ustrzykach Dolnych

                                                                                

 

ZAPROSZENIE

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych zaprasza pedagogów szkolnych z powiatu bieszczadzkiego na spotkanie 22 marca 2017r. o godz. 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10 w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Temat spotkania:

   „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w placówce oświatowej”.

 

 

 

SPRAWOZDANIE

W dniu 01.12.2016r. odbyła się XIII Powiatowa Kampania Profilaktyczna adresowana dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bieszczadzkiego. W tym roku kampania poświęcona była tematowi: „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne”.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych zaprasza pedagogów szkolnych z powiatu bieszczadzkiego na spotkanie w nowym roku szkolnym 2016/2017 29 września 2016r. o godz. 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10 w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Z poważaniem

Dyr. PP-P  Iwona Długa

Autorzy strony: Marta Kądziołka, Agnieszka Wdowiak